ترجمه Percentage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برحسب‌ درصد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صدي‌ چند , در فارسی : قسمت‌ , به فارسی : مقدار.

Percentage به چه معناست و Percentage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Percentage

برحسب‌ درصد به خارجی , ریشه انگلیسی برحسب‌ درصد, ترجمه برحسب‌ درصد, کلمات شبیه برحسب‌ درصد , صدي‌ چند به لاتین , قسمت‌ به لاتین , مقدار. خارجی
دانلود فایل ها