ترجمه Percentile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محاسبه‌ شده‌ بقرار هر صدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برحسب‌ درصد.

Percentile به چه معناست و Percentile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Percentile

محاسبه‌ شده‌ بقرار هر صدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محاسبه‌ شده‌ بقرار هر صدي‌, ترجمه محاسبه‌ شده‌ بقرار هر صدي‌, کلمات شبیه محاسبه‌ شده‌ بقرار هر صدي‌ , برحسب‌ درصد. به لاتین
دانلود فایل ها