ترجمه Perceptive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حساس‌ و باهوش‌. می باشد

Perceptive به چه معناست و Perceptive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perceptive

حساس‌ و باهوش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حساس‌ و باهوش‌., ترجمه حساس‌ و باهوش‌., کلمات شبیه حساس‌ و باهوش‌.
دانلود فایل ها