ترجمه Percipience در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دريافت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درك‌ , در فارسی : فراست‌ , به فارسی : بينش‌ وادراك‌ , سایر ترجمه ها : احساس‌ حس‌ تشخيص‌.

Percipience به چه معناست و Percipience یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Percipience

دريافت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دريافت‌, ترجمه دريافت‌, کلمات شبیه دريافت‌ , درك‌ به لاتین , فراست‌ به لاتین , بينش‌ وادراك‌ خارجی , احساس‌ در زبان , حس‌ تشخيص‌.انگلیسی
دانلود فایل ها