ترجمه Percuss در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازدن‌ انگشت‌ يا الت‌ ديگري‌ چيزي‌ را ازمودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ط‌ب‌) دق‌

Percuss به چه معناست و Percuss یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Percuss

بازدن‌ انگشت‌ يا الت‌ ديگري‌ چيزي‌ را ازمودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازدن‌ انگشت‌ يا الت‌ ديگري‌ چيزي‌ را ازمودن‌, ترجمه بازدن‌ انگشت‌ يا الت‌ ديگري‌ چيزي‌ را ازمودن‌, کلمات شبیه بازدن‌ انگشت‌ يا الت‌ ديگري‌ چيزي‌ را ازمودن‌ , (ط‌ب‌) دق‌ به لاتین
دانلود فایل ها