ترجمه Percussive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زدني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تصادمي‌.

Percussive به چه معناست و Percussive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Percussive

زدني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زدني‌, ترجمه زدني‌, کلمات شبیه زدني‌ , تصادمي‌. به لاتین
دانلود فایل ها