ترجمه Perdue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ پروا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماموريت‌ مخاط‌ره‌ اميز.

Perdue به چه معناست و Perdue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perdue

بي‌ پروا به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ پروا, ترجمه بي‌ پروا, کلمات شبیه بي‌ پروا , ماموريت‌ مخاط‌ره‌ اميز. به لاتین
دانلود فایل ها