ترجمه Perdurability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماندگاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوام‌.

Perdurability به چه معناست و Perdurability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perdurability

ماندگاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماندگاري‌, ترجمه ماندگاري‌, کلمات شبیه ماندگاري‌ , دوام‌. به لاتین
دانلود فایل ها