ترجمه Perfect در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكميل‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عالي‌ ساختن‌.

Perfect به چه معناست و Perfect یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perfect

تكميل‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تكميل‌ كردن‌, ترجمه تكميل‌ كردن‌, کلمات شبیه تكميل‌ كردن‌ , عالي‌ ساختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها