ترجمه Perfect Number در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدد بي‌ كاست‌. می باشد

Perfect Number به چه معناست و Perfect Number یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perfect Number

عدد بي‌ كاست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عدد بي‌ كاست‌., ترجمه عدد بي‌ كاست‌., کلمات شبیه عدد بي‌ كاست‌.
دانلود فایل ها