ترجمه Perform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايش‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايفاكردن‌.

Perform به چه معناست و Perform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perform

نمايش‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمايش‌ دادن‌, ترجمه نمايش‌ دادن‌, کلمات شبیه نمايش‌ دادن‌ , ايفاكردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها