ترجمه Performance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اجرا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمايش‌ , در فارسی : ايفا , به فارسی : كاربرجسته‌ , سایر ترجمه ها : شاهكار.

Performance به چه معناست و Performance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Performance

اجرا به خارجی , ریشه انگلیسی اجرا, ترجمه اجرا, کلمات شبیه اجرا , نمايش‌ به لاتین , ايفا به لاتین , كاربرجسته‌ خارجی , شاهكار. در زبان
دانلود فایل ها