خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39601 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39601','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39601 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Performance به فارسی

ترجمه Performance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اجرا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمايش‌ , در فارسی : ايفا , به فارسی : كاربرجسته‌ , سایر ترجمه ها : شاهكار.

Performance به چه معناست و Performance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Performance

اجرا به خارجی , ریشه انگلیسی اجرا, ترجمه اجرا, کلمات شبیه اجرا , نمايش‌ به لاتین , ايفا به لاتین , كاربرجسته‌ خارجی , شاهكار. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: