ترجمه Perfunctory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باري‌ بهر جهت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرسري‌ , در فارسی : بي‌ مبالات‌.

Perfunctory به چه معناست و Perfunctory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perfunctory

باري‌ بهر جهت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باري‌ بهر جهت‌, ترجمه باري‌ بهر جهت‌, کلمات شبیه باري‌ بهر جهت‌ , سرسري‌ به لاتین , بي‌ مبالات‌. به لاتین
دانلود فایل ها