ترجمه Pericope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فقره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قرائت‌ , در فارسی : قط‌عه‌ منتخب‌.

Pericope به چه معناست و Pericope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pericope

فقره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فقره‌, ترجمه فقره‌, کلمات شبیه فقره‌ , قرائت‌ به لاتین , قط‌عه‌ منتخب‌. به لاتین
دانلود فایل ها