خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39619 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39619','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39619 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pericope به فارسی

ترجمه Pericope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فقره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قرائت‌ , در فارسی : قط‌عه‌ منتخب‌.

Pericope به چه معناست و Pericope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pericope

فقره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فقره‌, ترجمه فقره‌, کلمات شبیه فقره‌ , قرائت‌ به لاتین , قط‌عه‌ منتخب‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: