ترجمه Perigean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (laegirep) (نج.) وابسته‌ به‌ حضيضي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حضيضي‌.

Perigean به چه معناست و Perigean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perigean

(laegirep) (نج.) وابسته‌ به‌ حضيضي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (laegirep) (نج.) وابسته‌ به‌ حضيضي‌, ترجمه (laegirep) (نج.) وابسته‌ به‌ حضيضي‌, کلمات شبیه (laegirep) (نج.) وابسته‌ به‌ حضيضي‌ , حضيضي‌. به لاتین
دانلود فایل ها