ترجمه Peripheral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيراموني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوره‌اي‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌محيط‌ , به فارسی : (مج.) خارجي‌

Peripheral به چه معناست و Peripheral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peripheral

پيراموني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيراموني‌, ترجمه پيراموني‌, کلمات شبیه پيراموني‌ , دوره‌اي‌ به لاتین , وابسته‌ به‌محيط‌ به لاتین , (مج.) خارجي‌ خارجی
دانلود فایل ها