ترجمه Periphery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (هن.) پيرامون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوره‌ , در فارسی : محيط‌ , به فارسی : حدود.

Periphery به چه معناست و Periphery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Periphery

(هن.) پيرامون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (هن.) پيرامون‌, ترجمه (هن.) پيرامون‌, کلمات شبیه (هن.) پيرامون‌ , دوره‌ به لاتین , محيط‌ به لاتین , حدود. خارجی
دانلود فایل ها