ترجمه Perishability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نابود شدني‌. می باشد

Perishability به چه معناست و Perishability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perishability

نابود شدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نابود شدني‌., ترجمه نابود شدني‌., کلمات شبیه نابود شدني‌.
دانلود فایل ها