ترجمه Peristalsis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) حركت‌ دودي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنبش‌ كرم‌ وار , در فارسی : حركات‌ حلقوي‌.

Peristalsis به چه معناست و Peristalsis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peristalsis

(تش‌.) حركت‌ دودي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) حركت‌ دودي‌, ترجمه (تش‌.) حركت‌ دودي‌, کلمات شبیه (تش‌.) حركت‌ دودي‌ , جنبش‌ كرم‌ وار به لاتین , حركات‌ حلقوي‌. به لاتین
دانلود فایل ها