ترجمه Perjury در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقض‌ عهد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوگند شكني‌ , در فارسی : گواهي‌ دروغ‌.

Perjury به چه معناست و Perjury یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perjury

نقض‌ عهد به خارجی , ریشه انگلیسی نقض‌ عهد, ترجمه نقض‌ عهد, کلمات شبیه نقض‌ عهد , سوگند شكني‌ به لاتین , گواهي‌ دروغ‌. به لاتین
دانلود فایل ها