خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39683 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39683','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39683 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Perjury به فارسی

ترجمه Perjury در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقض‌ عهد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوگند شكني‌ , در فارسی : گواهي‌ دروغ‌.

Perjury به چه معناست و Perjury یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perjury

نقض‌ عهد به خارجی , ریشه انگلیسی نقض‌ عهد, ترجمه نقض‌ عهد, کلمات شبیه نقض‌ عهد , سوگند شكني‌ به لاتین , گواهي‌ دروغ‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: