ترجمه Permafrost در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لايه‌ منجمد دائمي‌ اعماق‌ زمين‌ (درمنط‌قه‌ منجمده‌). می باشد

Permafrost به چه معناست و Permafrost یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Permafrost

لايه‌ منجمد دائمي‌ اعماق‌ زمين‌ (درمنط‌قه‌ منجمده‌). به خارجی , ریشه انگلیسی لايه‌ منجمد دائمي‌ اعماق‌ زمين‌ (درمنط‌قه‌ منجمده‌)., ترجمه لايه‌ منجمد دائمي‌ اعماق‌ زمين‌ (درمنط‌قه‌ منجمده‌)., کلمات شبیه لايه‌ منجمد دائمي‌ اعماق‌ زمين‌ (درمنط‌قه‌ منجمده‌).
دانلود فایل ها