ترجمه Permanency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترتيب‌ هميشگي‌ , در فارسی : قرار دائمي‌ , به فارسی : ثبات‌ , سایر ترجمه ها : دوام‌.

Permanency به چه معناست و Permanency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Permanency

پايداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پايداري‌, ترجمه پايداري‌, کلمات شبیه پايداري‌ , ترتيب‌ هميشگي‌ به لاتین , قرار دائمي‌ به لاتین , ثبات‌ خارجی , دوام‌. در زبان
دانلود فایل ها