ترجمه Permeate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نفوذ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرايت‌ كردن‌ , در فارسی : نشت‌ كردن‌.

Permeate به چه معناست و Permeate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Permeate

نفوذ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نفوذ كردن‌, ترجمه نفوذ كردن‌, کلمات شبیه نفوذ كردن‌ , سرايت‌ كردن‌ به لاتین , نشت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها