ترجمه Perpetuate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هميشگي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دائمي‌ كردن‌ , در فارسی : جاوداني‌ ساختن‌.

Perpetuate به چه معناست و Perpetuate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perpetuate

هميشگي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هميشگي‌ كردن‌, ترجمه هميشگي‌ كردن‌, کلمات شبیه هميشگي‌ كردن‌ , دائمي‌ كردن‌ به لاتین , جاوداني‌ ساختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها