ترجمه Perplexity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرگشتگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حيراني‌ , در فارسی : حيرت‌ , به فارسی : بهت‌.

Perplexity به چه معناست و Perplexity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perplexity

سرگشتگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرگشتگي‌, ترجمه سرگشتگي‌, کلمات شبیه سرگشتگي‌ , حيراني‌ به لاتین , حيرت‌ به لاتین , بهت‌. خارجی
دانلود فایل ها