ترجمه Perquisite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وهنرشخصي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عايدي‌ اضافه‌ برحقوق‌.

Perquisite به چه معناست و Perquisite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perquisite

وهنرشخصي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وهنرشخصي‌, ترجمه وهنرشخصي‌, کلمات شبیه وهنرشخصي‌ , عايدي‌ اضافه‌ برحقوق‌. به لاتین
دانلود فایل ها