ترجمه Perseverance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پشتكار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استقامت‌ , در فارسی : ثبات‌ قدم‌ , به فارسی : مداومت‌ , سایر ترجمه ها : اصرار.

Perseverance به چه معناست و Perseverance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perseverance

پشتكار به خارجی , ریشه انگلیسی پشتكار, ترجمه پشتكار, کلمات شبیه پشتكار , استقامت‌ به لاتین , ثبات‌ قدم‌ به لاتین , مداومت‌ خارجی , اصرار. در زبان
دانلود فایل ها