ترجمه Persona در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شخصي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشخاص‌ يك‌ كتاب‌ , در فارسی : (در جمع‌) شخصيت‌ ها.

Persona به چه معناست و Persona یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Persona

شخصي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شخصي‌, ترجمه شخصي‌, کلمات شبیه شخصي‌ , اشخاص‌ يك‌ كتاب‌ به لاتین , (در جمع‌) شخصيت‌ ها. به لاتین
دانلود فایل ها