ترجمه Personalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنبه‌ شخصي‌ دادن‌ به‌. می باشد

Personalize به چه معناست و Personalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Personalize

جنبه‌ شخصي‌ دادن‌ به‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جنبه‌ شخصي‌ دادن‌ به‌., ترجمه جنبه‌ شخصي‌ دادن‌ به‌., کلمات شبیه جنبه‌ شخصي‌ دادن‌ به‌.
دانلود فایل ها