ترجمه Personate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقليد كردن‌ از , در فارسی : گلوبسته‌.

Personate به چه معناست و Personate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Personate

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , تقليد كردن‌ از به لاتین , گلوبسته‌. به لاتین
دانلود فایل ها