ترجمه Personate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جازده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در لباس‌ عوضي‌ رل‌ نمايش‌ را بازي‌ كردن‌ , در فارسی : خود را

Personate به چه معناست و Personate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Personate

جازده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جازده‌, ترجمه جازده‌, کلمات شبیه جازده‌ , در لباس‌ عوضي‌ رل‌ نمايش‌ را بازي‌ كردن‌ به لاتین , خود را به لاتین
دانلود فایل ها