ترجمه Personify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ شخصيت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخصيت‌ دادن‌ به‌ , در فارسی : رل‌ ديگري‌ بازي‌

Personify به چه معناست و Personify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Personify

داراي‌ شخصيت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ شخصيت‌ كردن‌, ترجمه داراي‌ شخصيت‌ كردن‌, کلمات شبیه داراي‌ شخصيت‌ كردن‌ , شخصيت‌ دادن‌ به‌ به لاتین , رل‌ ديگري‌ بازي‌ به لاتین
دانلود فایل ها