خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39784 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39784','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39784 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Personnel به فارسی

ترجمه Personnel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اداره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اداره‌ كارگزيني‌.

Personnel به چه معناست و Personnel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Personnel

اداره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اداره‌, ترجمه اداره‌, کلمات شبیه اداره‌ , اداره‌ كارگزيني‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: