ترجمه Personnel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اداره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اداره‌ كارگزيني‌.

Personnel به چه معناست و Personnel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Personnel

اداره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اداره‌, ترجمه اداره‌, کلمات شبیه اداره‌ , اداره‌ كارگزيني‌. به لاتین
دانلود فایل ها