ترجمه Perspective در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منظ‌ر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لحاظ‌.

Perspective به چه معناست و Perspective یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perspective

منظ‌ر به خارجی , ریشه انگلیسی منظ‌ر, ترجمه منظ‌ر, کلمات شبیه منظ‌ر , لحاظ‌. به لاتین
دانلود فایل ها