خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39805 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39805','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39805 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pert به فارسی

ترجمه Pert در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ پرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گستاخ‌ , در فارسی : پر رو , به فارسی : جسور , سایر ترجمه ها : ماهر غنچه‌ دار , قشنگ‌

Pert به چه معناست و Pert یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pert

بي‌ پرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ پرده‌, ترجمه بي‌ پرده‌, کلمات شبیه بي‌ پرده‌ , گستاخ‌ به لاتین , پر رو به لاتین , جسور خارجی , ماهر در زبان , غنچه‌ دارانگلیسی , قشنگ‌

دیدگاه‌تان را بنویسید: