ترجمه Pert در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ پرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گستاخ‌ , در فارسی : پر رو , به فارسی : جسور , سایر ترجمه ها : ماهر غنچه‌ دار , قشنگ‌

Pert به چه معناست و Pert یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pert

بي‌ پرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ پرده‌, ترجمه بي‌ پرده‌, کلمات شبیه بي‌ پرده‌ , گستاخ‌ به لاتین , پر رو به لاتین , جسور خارجی , ماهر در زبان , غنچه‌ دارانگلیسی , قشنگ‌
دانلود فایل ها