ترجمه Pertinenet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وارد به‌ , در فارسی : بجا.

Pertinenet به چه معناست و Pertinenet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pertinenet

مربوط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌, ترجمه مربوط‌, کلمات شبیه مربوط‌ , وارد به‌ به لاتین , بجا. به لاتین
دانلود فایل ها