ترجمه Perversion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدراهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انحراف‌ , در فارسی : انحراف‌ جنسي‌ يا اخلاقي‌.

Perversion به چه معناست و Perversion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perversion

بدراهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدراهي‌, ترجمه بدراهي‌, کلمات شبیه بدراهي‌ , انحراف‌ به لاتین , انحراف‌ جنسي‌ يا اخلاقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها