ترجمه Pervert در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدراه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منحرف‌.

Pervert به چه معناست و Pervert یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pervert

بدراه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدراه‌, ترجمه بدراه‌, کلمات شبیه بدراه‌ , منحرف‌. به لاتین
دانلود فایل ها