ترجمه Pervious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راه‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نفوذ پذير , در فارسی : منفذ دار , به فارسی : روشن‌ بين‌.

Pervious به چه معناست و Pervious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pervious

راه‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راه‌ دهنده‌, ترجمه راه‌ دهنده‌, کلمات شبیه راه‌ دهنده‌ , نفوذ پذير به لاتین , منفذ دار به لاتین , روشن‌ بين‌. خارجی
دانلود فایل ها