ترجمه Pes در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.- تش‌.) پاي‌ جانور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هر عضو يا چيزي‌ شبيه‌ پا.

Pes به چه معناست و Pes یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pes

(ج‌.ش‌.- تش‌.) پاي‌ جانور به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.- تش‌.) پاي‌ جانور, ترجمه (ج‌.ش‌.- تش‌.) پاي‌ جانور, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.- تش‌.) پاي‌ جانور , هر عضو يا چيزي‌ شبيه‌ پا. به لاتین
دانلود فایل ها