ترجمه Pesky در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازار رسان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زحمت‌ دهنده‌ , در فارسی : مزاحم‌.

Pesky به چه معناست و Pesky یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pesky

ازار رسان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازار رسان‌, ترجمه ازار رسان‌, کلمات شبیه ازار رسان‌ , زحمت‌ دهنده‌ به لاتین , مزاحم‌. به لاتین
دانلود فایل ها