ترجمه Poney در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خلاصه‌ اخبار.

Poney به چه معناست و Poney یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poney

پرداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرداختن‌, ترجمه پرداختن‌, کلمات شبیه پرداختن‌ , خلاصه‌ اخبار. به لاتین
دانلود فایل ها