ترجمه Pontee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ytnup) ميله‌ شيشه‌ گري‌. می باشد

Pontee به چه معناست و Pontee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pontee

(ytnup) ميله‌ شيشه‌ گري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ytnup) ميله‌ شيشه‌ گري‌., ترجمه (ytnup) ميله‌ شيشه‌ گري‌., کلمات شبیه (ytnup) ميله‌ شيشه‌ گري‌.
دانلود فایل ها