ترجمه Pontoon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جسر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كرجي‌ ته‌ پهن‌ كه‌ از روي‌ ان‌ عبور كنند , در فارسی : پل‌ موقت‌

Pontoon به چه معناست و Pontoon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pontoon

جسر به خارجی , ریشه انگلیسی جسر, ترجمه جسر, کلمات شبیه جسر , كرجي‌ ته‌ پهن‌ كه‌ از روي‌ ان‌ عبور كنند به لاتین , پل‌ موقت‌ به لاتین
دانلود فایل ها