ترجمه Ponytail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارايش‌ دم‌ اسبي‌ گيسو. می باشد

Ponytail به چه معناست و Ponytail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ponytail

ارايش‌ دم‌ اسبي‌ گيسو. به خارجی , ریشه انگلیسی ارايش‌ دم‌ اسبي‌ گيسو., ترجمه ارايش‌ دم‌ اسبي‌ گيسو., کلمات شبیه ارايش‌ دم‌ اسبي‌ گيسو.
دانلود فایل ها