ترجمه Pooh Pooh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اه‌ وپيف‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اظ‌هار تنفر وانزجار.

Pooh Pooh به چه معناست و Pooh Pooh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pooh Pooh

اه‌ وپيف‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اه‌ وپيف‌ كردن‌, ترجمه اه‌ وپيف‌ كردن‌, کلمات شبیه اه‌ وپيف‌ كردن‌ , اظ‌هار تنفر وانزجار. به لاتین
دانلود فایل ها