ترجمه Poop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصادم‌كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فريفتن‌ , در فارسی : ادم‌ احمق‌ , به فارسی : از نفس‌ افتادن‌ , سایر ترجمه ها : خسته‌

Poop به چه معناست و Poop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poop

تصادم‌كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تصادم‌كردن‌, ترجمه تصادم‌كردن‌, کلمات شبیه تصادم‌كردن‌ , فريفتن‌ به لاتین , ادم‌ احمق‌ به لاتین , از نفس‌ افتادن‌ خارجی , خسته‌ در زبان
دانلود فایل ها