ترجمه Poor Farm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مزرعه‌ اردوي‌ كار. می باشد

Poor Farm به چه معناست و Poor Farm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poor Farm

مزرعه‌ اردوي‌ كار. به خارجی , ریشه انگلیسی مزرعه‌ اردوي‌ كار., ترجمه مزرعه‌ اردوي‌ كار., کلمات شبیه مزرعه‌ اردوي‌ كار.
دانلود فایل ها