ترجمه Pop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فشار اوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حمله‌ كردن‌ , در فارسی : تركاندن‌ , به فارسی : باصدا تركيدن‌

Pop به چه معناست و Pop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pop

فشار اوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فشار اوردن‌, ترجمه فشار اوردن‌, کلمات شبیه فشار اوردن‌ , حمله‌ كردن‌ به لاتین , تركاندن‌ به لاتین , باصدا تركيدن‌ خارجی
دانلود فایل ها