ترجمه Pop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برهن‌ گذاردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسرعت‌ عملي‌ انجام‌ دادن‌ , در فارسی : انفجار

Pop به چه معناست و Pop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pop

برهن‌ گذاردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برهن‌ گذاردن‌, ترجمه برهن‌ گذاردن‌, کلمات شبیه برهن‌ گذاردن‌ , بسرعت‌ عملي‌ انجام‌ دادن‌ به لاتین , انفجار به لاتین




دانلود فایل ها